BOCS Homepage


Keresztények Irakban

A kalifa mesés gazdagságú országában, az ezeregyéjszaka meséinek földjén egy véres háború tombol, amely többek között az egykor virágzó keresztény egyház végét is jelentheti.

A Közel-Kelet számos országához hasonlóan Irakban is él egy keresztény kisebbség. Kb. hétszázezer tagot számlál, ami 4 százaléka az összlakosságnak. De ennek a kis egyháznak nagy és tragikus történelme van. Már az apostolok idejében keresztény hitre tértek a korabeli Mezopotámia lakói a környezõ területekkel együtt. Évszázadokig a Kelet hatalmas és virágzó katolikus egyházához tartoztak (amely egyház ma - bagdadi vezetéssel - kb. 70-80 millió hívõt számlál). A mondákból ismert Dzsingisz kán mongol vezér közvetlen környezetében is voltak keresztények. A fanatikus iszlám nyomása szorította vissza a keresztény egyházat, amely majdnem eltûnt.

A mai Irak többségükben a pápának alárendelt kaldeus-katolikus egyházhoz tartozó keresztényei újra nagy kihívással találják szembe magukat. Templomaikat épp hogy megtûrik és napirenden vannak az egyéb iszlám országokban megszokott korlátok közti üldözések (pl. szidalmazás, kõdobálás a keresztényekre és a nemkívánatos papok letartóztatása). A kereszténység túlélése - úgy tûnik - attól függ, sikerül-e megfelelõ együttélési formát (modus vivendi) találni az iszlámmal és az állammal. (Ezzel sajnos nem érthetünk egyet, hiszen a kereszténység túlélése mindig a Jézushoz való hûségtõl függ, külsõ üldözés el nem pusztíthatja - a szerk.)

Ebben az összefüggésben érthetõ a kaldeus-katolikus püspökség elõzékeny magatartása Szaddám Husszein és az õ hatalmas, egyedül megengedett 'Arab Újjászületés Pártja' iránt. Azon fáradoznak, hogy minden áron megakadályozzák a "nyugati" és a "keresztény" fogalmak egyenlõvé válását, ezért az arab világ problémái iránt tanúsított megértést hangsúlyozzák ki. Ennek ellenére a keresztényellenes provokációk és vádaskodások, melyekben a keresztényeket "a nyugat, az imperializmus" ügynökeinek tartják, ezekben a napokban gyakorta és erõteljesen növekednek. Irak és a keresztény haderõként beállított szövetségesek konfliktusa a keresztények további fennmaradását illetõen igen veszélyes lehet.

(Christen in Not)