BOCS Homepage


A Hutteri Testvérek levele

Az USA szeretett elnökének

A jelen szituációban,
amelyben hálát adunk Istennek, hogy bátorságot adott Önnek és Oroszország politikai vezetõinek a hidegháború befejezéséhez,
de amelyben a Közel-Keleten növekszik a feszültség,
sürgetõ kötelességünknek érezzük, hogy figyelmeztessük Önt:
ne ontson vért!

Figyelembe véve az igazságtalanságot, amelyet Irak elnöke elkövetett a kis ország, Kuvait erõszakos megszállásával,
úgy érezzük, és a történelem újra és újra ezt mutatja,
hogy az igazi igazságosságot nem lehet vérontással elérni,
katonák és civilek ezreinek vérével, akiket legnagyobbrészt úgy vesznek rá vagy kényszerítenek bele ebbe a nyomorúságba.
Minket Hutteri Testvérek néven ismernek,
akik már több mint négy évszázada próbálják követni
a Béke és Igazságosság Fejedelmét a közösségben
és véres üldözéseket szenvedtek el emiatt.
Naponta imádkozunk Istenhez, hogy megadja Önnek a bölcsességet és erõsséget a feladatához, hogy védje a jót és büntesse a gonoszat*
egy olyan világban, amelyben az emberek többsége nem él az Isten Szeretetében embertársaival és ellenségeivel.
Ismételten kérjük, ne használja adóinkat vérontásra.
Önre és az Ön által viselt súlyos teherre gondolva, üdvözöljük.
Kívánjuk, hogy Ön és minden ember váljon Isten szeretetének eszközévé.
Deer Spring Bruderhof, Connecticut, USA, 1990 november
Hans Meier

* Hutteri testvéreink itt talán Pál rómaiakhoz írt levelére utalnak (3,14), mely szerint a hatalom "nem hiába viseli a kardot. Isten eszköze, hogy a gonosztevõt megbüntesse." Ezzel azonban zavart visznek levelükbe, hiszen Bush elnök joggal kérdezheti, hogyan büntesse a gonoszat vérontás nélkül. Pállal szemben Jézus világosan leszögezte (Máté evangélium 13,24-30.36-43), hogy a legjobb szándékú emberek sem képesek erõszakkal igazságot tenni, gyomlálás közben óhatatlanul kitépik a tiszta búzát is a konkollyal együtt. Ezért Isten senki emberfiát nem hatalmaz föl mások megbüntetésére, hagynunk kell a jót és a rosszat együtt növekedni az aratásig, az utolsó ítéletig, amikor is majd az angyalok lesznek képesek tévedés nélkül külön gyûjteni és elégetni a konkolyt. Csak erõszakmentes módon küzdhetünk a jóság túláradásáért, a rossz megtéréséért.