BOCS Homepage


Meg kellene vizsgálni a magyar püspöki kar megnyilatkozásainak katolikus voltát!

"Mintha mi, magyarok még ma sem vennénk körül kellõ tisztelettel azokat, akik az õsibb, magára a szelíd Jézusra visszamenõ hagyomány követése miatt a pártállam idején üldözést szenvedtek. S ha akkor nyíltan nem állhattunk melléjük, akkor legalább ma, a szabadság korszakában pótoljuk mulasztásunkat" - olvastuk örömmel a katonaságmegtagadókról a Mérleg 90/4. számának fõszerkesztõi bevezetõjében. Sajnos a szabadság korszaka katolikus egyházunkban még nem tart ott, hogy a pártállami nyomásra a katonaság megtagadását elítélõ magyar püspökkari tanítást visszavonták volna. A Hittani Kongregációnak - ha már van - Magyarországon leginkább az elmúlt negyven év püspökkari megnyilatkozásaival kellene foglalkoznia.