BOCS Homepage


A magyar katolikusok szenvedései, 1944-1989.

Nagy jelentõségû gyûjtemény fél évszázad dokumentumaiból. Szellemesen és élethûen állítja egymás mellé a korabeli híradásokat és tényeket. Nem magyaráz, a tények, az eredeti írások meggyõzõek.
"Komoly munka volt az anyag összegyûjtése, rendszerezése és frappáns felvezetése. Mind a szaktudomány, mind a közvélemény számára nem kis nyereség." (Dr. Katus László, egyetemi docens, MTA Történelemtudományi Intézet)

Havasy Gyula plébános 460 oldalas dokumentumgyûjteményének ára: 230,- Ft plusz postaköltség.

Részlet, egy levéldokumentum a könyvbõl:

"Fõtisztelendõ Bíboros Prímás, Érsek Úr!

...A BBC egyik adásában azt hallottam, hogy Paskai még mint kalocsai koadjuktor érsek Mindszentyrõl így nyilatkozott:

`Azt a súlyos keresztet, amit a magyar katolikus egyház még mindig cipel, tulajdonképpen Mindszenty rakta a magyar katolikus egyház vállára.`...

Ezek leírásával tartozom Mindszenty kardinális áldott emlékének. Mindszentyének, akivel egyidõben voltam politikai fogoly s velünk együtt még sok-sok ezren mások is, a legmagasabb rangú tábornoktól egészen a jeltelen kubikusig, köztük párttagok és zsidók is.

Nekünk ott a börtönben Minszenty erõt adó példakép, emberkatedrális volt azokban a borzalmas idõkben.

Mennyi, de mennyi derék, értékes rabtársamat mentette meg Mindszenty puszta köztünk-léte a végsõ elkeseredéstõl, az õrülettõl, az öngyilkosságtól, és így mennyi, de mennyi család menekült meg a tragikus széteséstõl!

Mi nagyon jól láttuk - még magunkon éreztük is - azt a súlyos keresztet, ami a katolikus egyházon volt, de azt is világosan láttuk, hogy ezt a súlyos keresztet nem Mindszenty rakta a magyar katolikus egyház vállára, hanem Sztálin és Rákosi, meg az ezekkel készségesen együttmûködõ magyar békepapok és békepüspökök.

Székesfehérvár, l989. ápr. 2-án, Apor Vilmos gyõri megyéspüspök vértanúságának évfordulóján. Dr. Major Kálmán nyugalmazott harangozó, a veszprémi szeminárium spirituálisa volt, váci, 9-A-652 M ny. számú rab."