BOCS Homepage


A Hittani Kongregációt hallgatásra kell ítélni!

(Wolfgang Prosinger német cikkének ismertetése)

Bernhard Häring, a közel 80 éves, nagy tekintélyû morálteológus, aki szakterületét a római Alfonsiana Egyetemen harminc évig tanította, hallatlan élesen kritizálja a római kúriát, II. János Pál pápát és különösen a Ratzinger bíboros vezetése alatt álló vatikáni Hittani Kongregációt.

A vitára kész, morális kérdésekben haladó, de semmiképp sem balos Häring már korábban összeakaszkodott a kúriával, mikor heves támadást intézett monsignore Carlo Caffarra, a pápa egyik teológiai tanácsadója ellen. Caffarra odáig ment, hogy a fogamzásgátlás minden fajtáját gyilkosságnak nevezte. Häring felhívta a pápát, hogy Caffarrát sújtsa egy évi beszédtilalommal. Egyáltalán, itt az ideje, hogy az egyház teljes mértékben felülvizsgálja álláspontját a szexuális erkölcs kérdéseiben.

Bernhard Häring most Rómában bemutatta legújabb, Fede, storia, morale (Hit, történelem, erkölcs) címû könyvét a nyilvánosság elõtt. E könyvben Ratzinger Hittani Kongregációját, a középkori inkvizíciós törvényszékbõl alakított "Sanctum Officium"-ot, mely a tan tisztaságára kell ügyeljen, Häring mérgezett tónak nevezi, melyben egészséges halak nem képesek megélni. Egy másik helyen "a hozzá nem értés és a pimaszság tökéletes összjátékáról" beszél és követeli, hogy a "Sanctum Officium" is egy vagy inkább több évig hallgasson, tartson szünetet a gondolkodás érdekében, s közben szüneteltesse tevékenységét: "A katolikus egyház ezen eszköz nélkül is meg tud élni. Ezt mutatja az ortodox egyház, mely ilyen intézmény nélkül is meg tudta õrizni hitét és mély lelkiségét."
Kritikájában Häring a kúria ideológusait "egyházi terroristáknak", "karrieristáknak és manipulátoroknak" nevezi és felhívja az Amnesty International-t, hogy egyszer már a katolikus egyházon belül is nézzen utána a jogoknak. Egyidejûleg könyve bemutatásakor Häring biztosított mindenkit: "Nem vagyok radikális, nem vagyok lázadó. Szeretem az egyházat és a pápát. Az ember akkor is szeretheti õt, ha valami nem tetszik neki."