BOCS Homepage


Kiszely Károly: A pénz hatalma még a gumibotnál is fenyegetõbb!

Érted Vagyok Öko témájú anyagok

"Még két-három éve is a katonai szolgálat megtagadása és az erõszakmentesség eszméje el nem ismert magatartás és gondolat volt Magyarországon. Hazaárulónak, elmebetegnek, eretnek szektásnak bélyegezték azt - szinte valamennyi oldalról -, aki ezt az ügyet képviselte. Mára bizonyos közéleti, politikai és vallási elismerésre tett szert ez a nemrég még 'deviáns' gondolkodás- és viselkedésmód. Öndicséret nélkül mondhatjuk, hogy ebben részünk volt nekünk is." (Kiszely Károly 1977-tõl három év börtönt szenvedett katolikusként a katonáskodás megtagadásáért - a szerk.)
Ám az életet fenyegetõ még nyomasztóbb veszedelemmel, az erõszak rejtetten pusztító formájával találjuk szembe magunkat, s az Ausztriában élõ Kiszely a Nyugat-bámulatban élõket próbálja rádöbbenteni, hogy a nyugati minták kritikátlan átvétele milyen végzetes veszélyeket rejthet magában. Az emberiséget olyan kényszerpályákra terelték, hogy önmaga, gyermekei és teremtménytársai létalapjainak megsemmisítésébõl kell kialakítania 'életszínvonalát'. A trópusi õserdõk - és mindenféle erdõ - maradékainak rohamos pusztítását; az ózonpajzs károsodását; a talaj, a vizek és tengerek elszennyezését radioaktív hulladékokkal, biológiailag lebonthatatlan vegyszerekkel, mérgezõ nehézfémsókkal; állat- és növényfajok millióinak kiirtását, az éghajlat és a légkör egyensúlyának fölborulását stb. nem varrhatjuk egyedül a diktatúrák nyakába.
A nyugati viszonylagos tisztaság becstelen csalás eredménye: a mérgeket, a szemetet szegényebb országokba (pl. hozzánk is) öntik, a környezetkárosító gyártási folyamatokat 'exportálják'. De a viszonylagos tisztaság is kevés: a tájak és helyi kultúrák károsodnak, gépek és gépi zaj uralkodik mindenfelé, a vizeket csatornákká 'szabályozzák'. Nyugat-Európában két-háromszor annyi mûtrágyát és 'növényvédõ' mérget szórnak ki egységnyi területre, mint nálunk. A nyugati anya tejében hatszor annyi méreganyag van, mint a tehéntejben. Ausztriában még egyetlen nemzeti parkot sem lehetett létesíteni, mert a gazdasági hatalom ezt megakadályozta.
Magyarország erdeit gátlástalanul tarolják, hogy a fák tömegét fillérekért szállítsák Ausztriába. Az egykor meseszép Lapincs és Rába folyó egész Közép-Európában egyedülálló ártereit ezekben az években semmisítette meg a nagyhatalmú osztrák vízügyi lobbi, egészen a magyar határ drótkerítéséig, s most a vasfüggöny lebontása ürügyén e csodás vidék Magyarországra esõ maradékát (Szentgotthárd és Alsószölnök között) 'nemzetközi együttmûködés' címén akarják eltörölni a benne menedéket lelt, kipusztulásra ítélt állatfajokkal együtt.
A nyugati típusú egyéni formális szabadság vitathatatlan érték. Ámde a kevéspénzûek formális jogai versenyképtelenek a nagy propagandát kifejteni tudó, szinte bárkit adományokkal lekenyerezni képes gazdagok jogaival szemben.
A helyi kezdeményezések csak azt tudják elérni, hogy a mérgeket a szegényebb, megvesztegethetõbb országrészekbe szállítsák. A helyi önkormányzatok is gyakran megtorpedózzák a tájvédelmi terveket. Ha a létalapok védelmének strukturális, független, arányos jogkörû, intézményes biztosítékait most nem építjük be a demokratikus rend fundamentumába, akkor a demokrácia csupán leplezett diktatúra lesz a természet és a jövendõ nemzedékek fölött.
Az egyéni lemondás és példa, az egyéni meggyõzés fontos, de nem elég. A struktúrákat kell és lehet megváltoztatni.

- Független, arányos jogkörû öko-szószólókat a parlamentbe! Képviseljék pártatlan szószólók a létforrások és a jövõ nemzedékek jogait minden döntési mechanizmusban! Kapjanak helyet a szakszervezetek és vállalkozók tárgyalásain is a környezetvédõk!
- A környezetrombolást ne finanszírozzák - 'szocialista' módon - közpénzekbõl, az egész társadalom terhére, hanem - a piaci elvek szerint - fizettessék meg a kár okozóival!
- Alapvetõ jogként ismerje el az alkotmány az ép természeti és tiszta mûvi környezethez való jogot, a jövõ nemzedék számára is!
- Az ÁFÁ-t szüntessék meg a környezetkímélõ, drasztikusan emeljék a környezetkárosító áruk és szolgáltatások esetében!
- Legyen alaptantárgy az ökológia, létföltételeink elemi ismerete!
- Sajtótörvény kötelezze valamennyi napilapot, hogy a tekintélyes, független környezetvédõ szervezetek (mint a Greenpeace és a WWF) helyi és globális környezetvédelmi jelentéseit közzétegyék (az idõjárásjelentések mintájára)!
- A vasúti és tömegközlekedést fejlesszék a gépkocsiközlekedéssel szemben!
- Most létesüljenek új nemzeti parkok, most szigorítsák a természetvédelmi jogszabályokat, mert a polgári demokratikus és piaci, magánbirtokosi viszonyok közt ez csaknem lehetetlen lesz!