BOCS Homepage


ÖKO-SAJTÓSZEMLE

Érted Vagyok Öko témájú anyagok

Javaslat a Jövõ Nemzedékek Alkotmányára: Minden nemzedék felelõs az eljövendõ nemzedékekért. A jövõ nem tud önmagáért szót emelni.
1. A jövõ nemzedékeknek joguk van egy be nem szennyezett, ép Földre és annak haszonélvezetére.
2. Minden nemzedéknek kötelessége megakadályozni a földi élet, az emberi szabadság és méltóság helyrehozhatatlan károsodását ...
3. ... a földi élet, a természeti egyensúly, az emberiség evolúciója károsodását.
4. Minden megfelelõ eszközt (oktatást, kutatást, törvénykezést stb.) föl kell használni e jogok biztosítására, hogy a jövõ ne eshessen a jelen célok és kényelem áldozatául.
5. A kormányok, nem kormányzati szervezetek és egyének kapjanak ösztönzést ezen elvek végrehajtására.
(A J. Y. Cousteau Társaság javaslata, rövidítve. Future Generations Journal)

A Zöld Kereszténység kegyelem az egyház számára. Az ember a termõföldbõl van, az táplálja, s oda tér vissza. A termõföld és az alázatosság szavak azonos tõrõl fakadnak (humusz, humility). A természet minden része, mint az égõ csipkebokor, Isten jelenlétét éreztetheti; minden verebet számon tart az Atya. A papság támogassa a termõföld-közösség védõit! (The New Road)

A vallások ökológiai szövetségéhez, amelyet 1986-ban Assisiben kötöttek, a bahai, a buddhista, a hinduista, a keresztény, a mohamedán, a szikh és a zsidó vallás mellé nyolcadikként csatlakozott a dzsainizmus. A dzsainizmus indiai vallás, amely Gandhit is inspirálta. Az ahimsa, az erõszakmentesség elveinek alapján áll. Indiában tízmillió hívõje él, további 1 millió Kelet-Afrikában, az USA-ban és Angliában. Alapítója, Mahavir, Buddha kortársa volt. Egyik mondása: "Aki semmibe veszi a föld, a levegõ, a tûz, a víz, a növényvilág létezését, az semmibe veszi a velük összefonódott saját létét is." (The New Road)

"Senki sem szeret szenvedni. Ne okozz ezért szenvedést senki számára. Ez az erõszakmentesség, ez az egyenlõség." (Sutra Kratanga, dzsainista mondás)

"Ó, hívõ! Ne feledkezz meg arról, hogy Allah mit engedett meg számodra táplálékul és ne fogyassz abból többet, mint amennyire szükséged van." (Iszlám mondás)

"Mindaz, aki a saját jólétére törekszik és nem törõdik mások boldogulásával, elérhet minden anyagi dolgot, de sosem jut el az élet végsõ céljához." (Ratnakuta Szutra, buddhista mondás)

Meneküljünk a közös Európától? Úgy tûnik, az egész volt szocialista tábornak az a vágya, hogy a 'minden jó és szép' Nyugat-Európához tartozzon. Ezért a FOEI (Friends of the Earth International, a Föld Barátai) konferenciát szervezett a kelet-európai és szovjet NGO-k (non-governmental organizations, nem kormányzati szervezetek) számára, hogy lássuk a problémákat is. A vámunió csupán a nemzetközi nagytõke növekedését szolgálja. A harmonizálás kulcsszava azt jelenti, hogy senki nem állíthat szigorúbb környezetvédelmi követelményeket a maga országában, mint amilyenek a többiben vannak. Nagy kölcsönök és tõkebehozatal jön Kelet-Európa számára, de ez nem nekünk lesz kedvezõ, hanem a 'jótékonykodónak'. A bejövõ vállalkozások szennyezõ ipart hoznak be, ha itt nincs legalább olyan kemény törvénykezés, mint az EGK-ban. Félõ, hogy az új vállalkozások a környezetvédelmen fognak takarékoskodni. Az alakuló BERD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) támogatási szabályaiba nincsenek környezetvédelmi biztosítékok beépítve. (Gaia Sajtószemle saját)

Energiatippek: Fedd le az edényeket, használj kuktát, akkora edényt, amekkora a fõzõlapod! Használj energiahatékony izzókat! Szigeteld az ajtókat, ablakokat, tegyél takarót a melegvíz-tárolóra. Kapcsold ki a készülékeidet, amikor nem használod, hosszabb életûek lesznek. Kapcsold le a villanyt, amikor kimész egy szobából. Ne fürödj, hanem zuhanyozz. Kerékpárral járj, vagy tömegközlekedéssel. Ha mégis autózol, vigyél el másokat is. Vegyél föl kötött kabátot. Ha a fûtést egy fokkal alacsonyabbra állítod, 6 % energiát takarítasz meg. Segítsd elõ a papír, üveg, fém és mûanyag újrahasznosítását! Ne vásárolj agyoncsomagolt terméket! Kevesebb csomagolás - kevesebb energia és hulladék. (The New Road)

A jelenlegi elektromosenergia-mennyiség 2030-ig elegendõ Magyarországon a nyugat-európai szintû növekedéshez, ha energiahatékony technológiákat használunk - mondja a Battelle Laboratories legújabb elemzése. (American Forests)