BOCS Homepage


Levél az Öko-frontról

Érted Vagyok Öko témájú anyagok

Kedves Édesanyám!
Megkaptam levelét és a csomagot is a jó kis házikolbásszal meg a pálinkával. Nagyon megörültem neki, különösen a kolbásznak, mert amióta a FEKETÉK mérgezik a kolbászt, nekünk, ZÖLD FRONTKATONÁKnak tilos valamennyi kolbász- és hurkaféle fogyasztása. (Laboratóriumunknak sikerült kimutatni, hogy a FEKETÉK a kolbászba a következõ adalékanyagokat keverik: nitritet, hogy piros színe legyen, foszfátot, hogy jó ropogós legyen, glutamátot, hogy frappáns íze legyen.)
Szerencsére a környék parasztjai között sok támogatónk van, akik nem kollaborálnak a FEKETÉKkel, ezekhez járunk élelmiszerutánpótlásért. Hû földmûveseinknek nem könnyû, mert a megszállók ezért külön adókkal és járulékokkal sanyargatják õket. Ha parasztbarátaink ilyen kemény sorban tengõdnek, képzelheti, Édesanyám, milyen lehet az élete az efféle zöld frontbakának, mint én. Míg a FEKETÉK dúslakodnak, jobbnál jobb falatokat lakomáznak, óriási limuzinokban furikáznak, addig mi sárgarépát eszünk és biciklin járunk.
De hadd számoljak be Édesanyámnak a front valódi állásáról, mert az ellenséges propaganda, amivel a FEKETÉK a hátországot elárasztják, csupa hazugság! Egy szavukat se higgyék! Ravasz módon egy ablakra mindenféle csodás dolgot festenek, mikor aztán odanyúlsz, hogy megfogjad, a semmibe markolsz, délibáb az egész! (Most a városban házról házra járnak és csöveket fektetnek a lakásokhoz, hogy ezeken keresztül árasszák el az embereket a szemfényvesztéssel.)
A KÖRÚTI CSATA A FÁKÉRT fájdalmas veresége mindmáig nyomaszt bennünket. 50.000 emberrel vonultunk fel (ennyien írtak alá), 3 hétig táboroztunk a város kellõs közepén és tartottuk az állásokat, mígnem egyszer hajnalban 300 állig fölfegyverkezett zsoldossal rontottak nekünk a FEKETÉK. Egyik bajtársamnak, aki 16 m magasan láncolta magát a fához, még a karját is kitekerték. A túlerõvel szemben kénytelenek voltunk meghátrálni. 16 százéves platánt vágtak ki bestiális módon a FEKETÉK, hogy luxusautomobiljaiknak helyet csináljanak.
Az ÉSZAKI FRONTon, Worringennél viszont sikerült elõrenyomulnunk és jelentõs területeket elfoglalnunk. Azonnal természetvédelem alá helyeztük õket. A FEKETÉKet egészen a Városi Tanácsig kergettük. Örvendetes, hogy a falu papja és egyházi személyei, akik rendszerint kollaboránsok, most szembefordulva a FEKETÉKkel, elõrenyomulásunkat segítették. Viszont nem sikerült megakadályoznunk, hogy egynéhány FEKETE kisebb várakba sáncolja el magát: régi tanyaépületeket építettek át öröklakásokká és éttermekké.
A DÉLI FRONTon, a folyó mellett sikerült idejében a sürthi ligetbe bevenni magunkat, mielõtt a FEKETÉK megkezdték volna hadikikötõjük kiépítését. Mondanom sem kell, hogy itt is a lakosság teljes erõbõl bennünket támogat, hisz nem akar végleg megfulladni a FEKETÉK mérges gázaiban ("K-Wesselring benzingyár, ESSO rafinéria, ROW olefingyár). Amikor a Rajna vizébe is mérgeket vezettek, sikerült a lakosság segítségével az összes folyami hidat lezárnunk és ezáltal a FEKETÉK utánpótlását teljes egészében megbénítanunk.
A DÉLKELETI FRONTon is jelentõs eredményeket könyvelhetünk el. Vakmerõ módon több akciót hajtottunk végre a FEKETÉK fõvezérének, KÁPOSZTA GENERÁLISnak a repülõtere ellen. KÁPOSZTA a legnagyobb fenyérrónára és tõzegmohalápra építette kiinduló bázisát, innét indul el nap mint nap rablóhadjárataira. Habár ezt a pontot hatalmas erõk, több speciális divízió védelmezi, mégis sikerült tûszúrásnyi figyelmeztetõt adni KÁPOSZTÁnak, hogy ne érezze olyan biztonságban magát. Egy betonpálya kiszélesítéséért büntetést fizetnek, egy másik objektum fölépítését pedig sikerült egyenesen betiltatnunk.
Kémeink jelentik, hogy miután az egyik legnagyobb hatalmú FEKETE divíziót, az ATOMERÕMÛVESEKet sikerült szétszórnunk, most újra szervezkednek. Hogy bennünket és a lakosságot megtévesszék, ezúttal új álarcot öltenek, mint SZEMÉTÉGETÕ divízió próbálnak zöld területekre behatolni és az ottani SZORTÍROZÓ EZREDünket megsemmisíteni. Itt is alattomos módon, mérges gázokkal dolgoznak (higany, hidrogén-klorid, dioxin, furán).
Nemcsak a ZÖLD HADSEREG, de a lakosság is gyorsan átlátta szándékukat, azonnal megalakultak az elsõ ellenálló csoportok és kezdeményezõ bizottságok.
Az egyik hajnalon egy speciális egységgel lecsaptunk a városi FEKETE tejgyárra. A tejgyár igazgatóját tûz alá vettük és 1500 db egyszeri használatú tejesdobozzal dobáltuk meg. Szegény FEKETE, egészen fehér lett a tejmaradékoktól!
Köln, 1990. nov. Csókolja fia, Sanyi
(Rózsa Sándor, Gaia-sajtószemle)