BOCS Homepage


Élõ Nemzeti Kincs

A Család Alapítványhoz az Élõ Nemzeti Kincs pályázat meghirdetésére több mint nyolcvan levél érkezett. A kuratórium ebbõl választott ki tízet, akik a december 14-i ünnepségen díjat kaptak.

Az Élõ Nemzeti Kincs rendhagyó pályázat, hiszen a pályázatok benyújtói nem önmagukat, hanem számukra példaértékûen élõ embertársukat ajánlják a díjra. S a nyertesek sem elsõsorban a díjazottak - hiszen a virág, az akvarell és a tízezer forint, amit az idén a díjazottak kaptak, inkább csak szimbolikus érték -, hanem azok, akik számára ezek a szép életek így láthatóvá válnak.

E láthatóvá válás érdekében alább röviden ismertetünk a tíz díjazottból ötöt.

Köszönet illeti a támogatókat: az AUTO-NÉRO Kft., a BUDATEJ Kft., Héjj Károly, Horváth János, Kis Anikó, Komáromi János, Lévay Ágostonné, Bajai Rita, Ruszák Teréz járultak hozzá a díjkiosztáshoz. Köszönet a díjazottaknak is, hogy megtiszteltek bennünket.

Dévai Zoltán és felesége, Ágnes Pécelen élnek 5 saját és 2 fogadott gyermekükkel. Ezenkívül befogadtak egy fiatal anyát 2 gyermekével, valamint egy erdélyi fiút. Kaszapékkal, a négygyermekes ajánló családdal közös házat építettek, s a két család kapcsolata igen jó, s - mint a laudációt mondó Márti találóan megjegyezte - aki már építkezett együtt másokkal, az tudja, hogy ez nem kis dolog. Sõt, felnéznek egymásra és közös terveik vannak a jövõre. A jó családi és közösségi élet mellett harmóniát visznek a plébánia feszült légkörébe, ifjúsági hittant vezetnek, s a középiskolai hitoktatásba is besegítenek.

Gere György és Szemkeõ Edit hétgyermekes pedagógus házaspár. Mégsem csak a saját gondjaikkal vannak elfoglalva, hanem, mint zánkai ajánlójuk írja, életüket az evangélium szellemében élik. A példamutató családi élet mellett az apa egy katolikus szellemû iskola létrehozásáért fáradozik, az anya összehívta és táplálja a NOE helyi csoportját, ahol 10-15 család talál közösségre havi rendszerességgel. A családnak szinte minden tagja zenél és zenére tanít.

Dr. Goda Lajos és felesége három ajánlót is írásra késztetett. Nemcsak példásan nevelt 8 gyermekük és a meleg családi légkör az õ kincsük, hanem a felcsúti körzetbe tartozó betegek és az egész faluközösség, az alkoholistákat sem kivéve - írja dr. Votin Valéria, az egyik felfedezõ. Házassági évfordulójukon, 1989. december 22-én a papa Romániába szállít segélycsomagokat.

Gyombolai Márton és Éva sokak által ismert és szeretett, 7 felnõtt gyermeknek örvendõ házaspár. Az õket bemutató Földváry Istvánnétól tudjuk meg, hogy nyolcadik gyermekük szüléskor meghalt. Mindketten pedagógusok s nemcsak az iskolának, hanem mások életének is tanítómesterei. "Általuk jutottunk közelebb Istenhez és embertársainkhoz" - vallja az ajánló. "A nehéz idõkben is szeretetben éltek és a jézusi utat választották (56-os meghurcolás), hitüket mindig bátran megvallották. Gyerekeik is az õ nyomukban járnak. Szerényen és szegényen élnek, sokakat segítenek, de soha nem fogadnak el pénzt."

Himfy Ferenc szolnoki plébános betegség és el nem hagyható hittanórák miatt nem tudott személyesen jelen lenni a díjkiosztáson. Dobos Kálmán és felesége beszámolójából megtudtuk, hogy Himfy atya eredményes és intenzív pasztoráció, valamint közösségszervezés és -vezetés miatt a börtönt is megjárta az ötvenes években. Egy narkós lányt megszabadított az életét megnyomorító és leküzdhetetlennek látszó alkohol és kábítószerek bûvkörébõl. A lány azóta hívõ, férje és gyermeke van.

(Legközelebbi számunkban ismertetjük a másik öt díjazottat s azt követõen rendszeresen közlünk a díjazottakról és a többi hetven levélbõl is részleteket.)