BOCS Homepage


A Bokor Amerikában is?

Október 4-én este megtelt a budapest-széphalmi templom, hogy meghallgassuk Bulányi György piarista atya beszámolóját nyárvégi amerikai útjáról. "Az Úristent magasztalom, jóvoltáról gondolkodom" - ezzel a nagyon szép énekkel kezdõdött az este. Bulányi atya saját maga készítette térképvázlaton mutatta útjait, összesen 17-et! Autón, ill. repülõgépen bejárta az Egyesült Államok északkeleti csücskét. Ohio, Pennsylvania, New York és Connecticut államokban összesen 22 napot töltött, 20 elõadást tartott. Könyveit elõre átküldte a tengeren, így hallgatói az elõadások után mélyebben is megismerhetik eszméit.
A beszámoló gazdag anyagából könnyû is, nehéz is válogatni. Clevelandet veszem elõre, több okból. A jó kétmilliós város telefonkönyvében lapokon keresztül olvashatók a Kovács, Kovach stb. nevek. A legutóbbi népszámlálás során az Államokban 1,8 millió ember vallotta magát magyar származásúnak, s Clevelandre is jut belõlük bõven. Itt él családjával Dr. Tapolyai Mihály gyermekorvos, református teológus is, aki szintén csak hallott és olvasott a Bokorról, s ennek alapján hívatta meg a Magyar Baráti Közösséggel Gyurka bácsit elõadónak egy konferenciára, amelyet évrõl évre a Reménység Tavánál rendeznek (Lake Hope, Ohio). Az elõadás arról szólt, hogy a magyarság a maga szétszórtságában is megõrizheti nemzeti azonosságát, ha vállalja a jézusi küldetést: bizonyságot tenni az emberiséget egybeölelni képes, szolgáló, adó és megbocsátó szeretetrõl. Szavainak hatására a Közösség egyik tagja, Böjtös László meghívta õt egy újabb és hosszabb útra, hogy az egész amerikai magyarság megismerkedhessen ezzel a tartalommal. Erre az útra a jövõ év elején kerül sor.
Cleveland magyar keresztényei ökumenikus szellemiségûek. A Tapolyai körül kialakult kisközösségben különbözõ felekezetekhez tartozókkal találkozott. Meghívták a református, az evangélikus egyházak is. A szeptember 2-i vasárnapi szentmisét pedig a Szent Erzsébet-templomban mondta több pappal koncelebrálva. A ceremonárius, Balássy Géza, 7 gyermekes nõs diakónus volt, akit vele együtt ítéltek el 1952-ben 15 évi börtönre" (a 40-es évek elsõ, debreceni Bokor nemzedékéhez tartozik.) Õ olvasta föl a szentmise elején a clevelandi püspök Gyurka bácsihoz intézett üdvözlõ levelét: "" Tudom, hogy látogatása milyen sokat jelent nem kevés embernek" Örülök, hogy ön fogja mondani a szentmisét" Látogatása legyen gyümölcsözõ egyházmegyénk számára" Antal M. Pilla, clevelandi püspök."
A szentmisét követõ ebéd után kérdésekkel árasztották el. A nap a clevelandi magyar cserkészfiúk és -lányok táborában ért véget. Az elõadó újra és újra említette az ottani magyar családok szeretõ gondoskodását; fõleg Bernadették, Karcsiék, Berta Laciék neve került elõ.
A beszámoló másik csúcspontja: a hutterieknél tett látogatás Norfolkban (Connecticut). Négy napot töltött náluk, viszonozva tavaly nyári óbudavári látogatásukat. Külön téma lenne ez, szétfeszíti e kis beszámoló kereteit. Lelkesen beszélt 350 ember (családosok!) közösségi életérõl: vagyonközösségben élnek, s azt gondolják, hogy enélkül nem valósulhat meg a Szeretet Birodalma, amelynek jó hírét Jézus közénk hozta. Lenyûgözõ hatásuk ellenére Gyurka bácsi úgy gondolta, öreg már õ ahhoz, hogy ilyesmibe kezdjen. Mégis örömmel idézte a közel száz unokás, 11 gyermekes, 88 éves pátriárka, Hans Meier szavát: "Ahogyan bennünket tavaly Óbudaváron kiszolgáltál, abból az látszik, hogy te még ezt a kommunaalapítást nyugodtan elkezdheted."
A hazautazás elõtt még két napot töltött Ligonierben a magyar református lelkészek konferenciáján. A Bokor-tartalmakat teljesen nyitott szívvel hallgatták, s a második elõadás után, a záró liturgiában meghatottan énekelték a "Megkötöm magamat" címû ének három szakaszát. A szívükbe zárták, s Gyurka bácsi is õket.
Buffalóban kezdte el ezt az amerikai kis körutat és ott is zárta. Buffalóban magyar piaristák élnek. Ott hozta létre rendtársa, Gerencsér István a 'tehetségesek iskoláját'. Negyven éve nem beszélgettek egymással, igyekeztek a hiányt pótolni. Az ottani magyarokat egy új jóbarát szervezte közösségbe, Baránszky József, aki annak idején Wallenberg munkatársaként nagyon sok zsidó honfitársunk életét mentette meg.
Ohio államban meglátogatta Dömötör Tibort (aki csömöri gyerekként jól ismerte a mátyásföldi Bulányi családot), látta csodálatos Lórántffy Nursing Home-ját, Limában Mónus Illés révén a Missionary Church-öt, Joungstownban pedig két fiatal ferences atyát a Csíksomlyói Mária-templomban, amelyet a parkban a párjanincs magyar kálvária vesz körül.
Szó esett még ezen az estén útja európai folytatásáról: a leuweni, namuri és driebergeni konferenciákról, találkozásairól Belgium és Hollandia magyar keresztényeivel, de ezek külön beszámolót érdemelnek.
Hazafelé az úton a címbe tett kérdésrõl beszélgettünk, lehetséges-e? Igen, s talán Isten is úgy akarja.
-s -s