BOCS Homepage


Van segítség az alkohol ellen!

Huszonvalahány alkoholista ill. segítõ ült a körben. Csak a bemutatkozáskor derült ki, hogy ki milyen minõségben van itt, mert egyébként testvéri közösségben vegyült a csoport. Voltak közöttük orvosok, munkások, nyugdíjasok, különbözõ korúak. Nem tudni, hogy a bevezetõt mondó Bandi bácsi hangjából áradó csendes szeretet, vagy a közösség légköre okozta-e, de mindenki nyílt tudott lenni. Mellbevágó sorstragédiák és életutak tanúi lehettünk.

Egykor súlyos kábítószeres, börtönviselt fiatalember mondta: "Állami gondozott voltam, sok rosszban, kevés jóban volt részem. Ogy jutottam el az emberek elfogadásához, szeretéséhez, hogy felfedeztem bennük saját korábbi arcaimat. A gonosz arcomat, a boldog arcomat, a csibész arcomat, a segítõkész arcomat. Ott élek hát én is mindenkiben. Ha szeretem magam, szeretnem kell õket is."

Az egyik több szakmával rendelkezõ fiatalembert a munkaadója a nyilvánosság elõtt szégyenítette meg, egy hiba miatt menthetetlen alkoholistának bélyegezve. A jelenetnek tanúja volt az egyik segítõnk. Vigasztalta a szidalmat megadóan tûrõ férfit, majd címét megadva meghívta a közösségbe. Többszöri ígéret után ma jött elõször. Bemutatkozásakor elmondta: ateista, csak az emberi kreativitásban és öngyógyító képességben hisz. Ettõl várja gyógyulását, bár kísérletei nem mindig eredményesek.

Az egyik terjengõs bemutatkozásban éppen a lényegrõl nem esik szó, pedig Bandi bácsi kivételesen rá is kérdez. Nem mondja ki az alkohol szót, pedig látszik rajta, hogy most is spicces. Ebéd után nem is bírja tovább, mentegetõzve eltávozik. Felesége és segítõ barátja elkísérik. Utánuk szólnak: 'Azért ne szidjátok, eredmény az is, hogy eljött. Legközelebb már könnyebb lesz.'

A felszabadult önvallomásokat az ebéd szakítja félbe. Az egyik segítõ fõzi. A test után a lélek kap táplálékot. Bandi bácsi rövid bibliamagyarázata után beszélgetünk a hallottakról. A Kovács Tádé által összeállított kérdések megvilágítják, kézzelfoghatóvá teszik a Szentírásból hallottakat. Jellemzõ már az is, hogy ki melyik kérdést választja, s a válaszok is nagyon személyesek.

Éneklés után Bandi bácsi kezébe veszi arasznyi keresztjét és hangos, kötetlen imában köszöni meg Istennek a mai nap élményét, fohászkodik a távolmaradottakért, az eltávozottakért. A kereszt ezután kézrõl kézre jár. Aki épp fogja, hasonlóan kötetlen imát küld Urának, elfogódott, elcsukló hangon, segélykérõen - vagy csendesen, magában. Összejöttünk az Õ nevében és Õ kézzelfoghatóan közöttünk volt.

Vágó György

Az öt éve dolgozó Katolikus Iszákosmentõ Szolgálat elérhetõ:
- minden csütörtökön 18-20 óráig (VIII. Bláthy O. u. 10. Infó: 3336303)
- lelkinap minden hónap elsõ szombatján 10-18-ig a rákosfalvi plébánián (Álmos vezér tér 1., 10.00 - 16.00)
- kárpótlási nap (nyílt nap, hozzátartozók részvételével) minden hónap harmadik szombatján (VIII. Bláthy O. u. 10. 10.00 - 18.00)