logo


A Budapest Klub tiszteletbeli tagjai

Chingiz AITMATOV

Író. Az Unesco szerint az egyik legolvasottabb kortársszerzõ. Regényei és elbeszélései, köztük a legismertebbek a Fehér gõzhajó, a Búcsú Gulszakitól. Évszázadnál hosszabb ez a nap megközelítõleg 150 nyelven jelentek meg. Az "Issyk-Kul Forum", a Tudósok, Írók, Kulturális Munkások Világmozgalmának megalapítója. Munkáival több nemzetközi díjat nyert. Jelenleg a Kirgiz Köztársaság különleges és meghatalmazott nagykövete Belgiumban.


A. T. ARIYARTANE

Szellemi vezetõ. A. Sri Lanka-i Sarvodaya Shramadana Mozgalom alapító elnöke. Több nemzetközi szervezetben visel különbözõ tisztségeket, konferenciák és egyéb fórumok keresett elõadója. A fejlõdésrõl, békérõl, vallásról szóló számos könyv szerzõje. A haladás és a béke szolgálatában végzett áldozatos munkájáért jónéhány nemzetközi díjjal jutalmazták, tulajdonosa többek közt a nemzetközi fejlõdésért járó Baudouin Király Díjnak, valamint a Jamnalal Bajaj-díjnak, melyet Gandhi értékrendjének Indián kívüli terjesztéséért adományoznak.


Maurice BEJART

Koreográfus. Olyan korszakalkotó koreográfiák szerzõje mint a Tavaszünnep, a Bolero, a Tûzmadár, Beethoven Kilencedik szimfóniája, és A csodálatos mandarin. Európán kívüli hagyományokat zenei és filozófiai szempontból tanulmányozva és kutatva olyan baletteket alkotott, mint a Bhakti és a Kabuki. Az Institute de France Szépmûvészeti Akadémiájának tagja. Maurice Bejart 1986 óta a lausanne-i XX. Század Béjart Balett igazgatója.


Thomas BERRY

Teológus, kultúrtörténész. Számos egyetemen adott elõ Kína és India kulturális örökségérõl. Több sikerkönyv szerzõje, köztük található: a The Dream of the Earth (A Föld álma), és a The Universe Story: From the Primordial Flaring Forth to the Ecozotic Era, A Celebration of the Unfolding of the Cosmos (Az egyetemes történet: az õsi fellobbanástól az ekozótikus korszakig. A kozmosz kifejlõdésének megünneplése). Thomas Berry a New York-i Valláskutatás Riverdale Központjának megalapítója, és igazgatója 1970 óta.


Arthur C. CLARKE

Író. Több, mint hetven könyv világszerte ismert szerzõje. Tagja a Szerzõk Közössége Tanácsának és számos egyéb tudományos és irodalmi szervezetnek, emellett a Nemzetközi Ûregyetem tiszteletbeli rektora. Az egész világ láthatta tizenhárom részes Mysterious World (A rejtélyes világ), és Strange Powers (Idegen hatalmak) címû televíziós mûsorait. Tulajdonosa a Charles A. Lindbergh díjnak, a Unesco-Kalinga díjnak. A 2001: Ûrodüsszea címû film forgatókönyvírójaként Oscar-díjra is jelölték. Harminc éve Sri Lankán él, ahol a Moratuwa Egyetem tiszteletbeli rektora. Ez az egyetem ad otthont az Arthur Clarke Modern Technológia Központnak is. 1994-ben Nobel-békedíjra jelölték.


Õszentsége a DALAI LÁMA

Tibet szellemi és világi vezetõje. Számûzetésében Õszentsége bejárta a világ csaknem minden táját, terjesztve a béke, a megfontoltság, az egyetemes felelõsség és a vallások közti megértés üzenetét. Több nemzeti és nemzetközi díj tulajdonosa, köztük az 1989-es Nobel-békedíjé. Számos könyv szerzõje, többek között The Opening of the Wisdom Eye (A bölcsesség szeme kinyílik), The Union of Bliss and Emptiness (Az üdvösség és az üresség egyesülése), A Human Approach to World Peace (A világbéke emberi megközelítése), és The Global Community and the Need for Universal Responsibility (A globális közösség és az egyetemes felelõsség szükségessége) címû mûveké.


Riane EISLER

Író. Az emberi jogi munka egyik úttöröjeként különféle oktatási és kutatási szervezetet alapított, köztük található a Los Angeles Womens' Center Legal Programme (Los Angeles-i Nõközpont Jogi Programja), és a Center for Partnership Studies (A Társas Tanulás Központja). Kulturális átalakulás elméletének kifejtése óta nemzetközileg elismert, rendkívül eredeti gondolkodó. Kutatása talán az elsõ valóban holisztikus kezdeményezés a nyugati kulturális fejlõdésrõl. Legsikeresebb mûvei a The Chalice and the Blade: Our History, Our Future (Kupa és penge: Történelmünk és jövõnk), és a Sacred Pleasure: Sex, Myth and the Politics of the Body (Szent élvezet: szex, mítosz, és a test politikája). Társszerzõje a The Partnership Way: New Tools for Living and Learning (A partnerség útján: az élet és a tanulás új eszközei) c. mûnek.

Milos FORMAN

Filmrendezõ. Élete és munkái asszimilálták és egyesítették az európai és az amerikai filmgyártás legjavát. Nemzetközi hírnevet és elismerést szerzett a következõ filmjeivel: Hair, Ragtime, Valmont, One Flew Over the Cuckoo's Nest (Száll a kakukk fészkére) és az Amadeus. Az utóbbi két filmjéért a legjobb rendezõnek járó Oscar-díjjal jutalmazták. Milos Forman talán az egyetlen filmes, akit igazán nemzetközinek tekintenek, legalábbis nem érte megkülönböztetés mûfaja vagy nemzetisége miatt.


Rivka GOLANI

Brácsamûvész. Minden idõk egyik legkiválóbb brácsamûvészeként ismerik, de emellett kivételes tehetségû festõ is. Több zeneszerzõvel dolgozott együtt, mint látványtervezõ olyan elõadások megalkotásánál, melyeket mélyhegedûre és zenekarra írtak. Vezetõ zenekarok, mint például az Angol Királyi Filharmonikusok, vagy a Bostoni Szimfonikusok szólistájaként adott már elõ, és száznyolcvannál több darabot írtak számára.


Jane GOODALL
Brit etológus. Louis Leakey asszisztense, az Olduvai-szakadékban dolgozik, majd a Gombe Nemzeti Parkban, több egyetem, köztük az Egyesült Államok beli Yale Egyetem vendégelõadója. 1986-ban megalapítja a Csimpánzokat Védõ és Gondozó Bizottságot. A Nemzeti Földrajzi Társaság centenáriumi díjának tulajdonosa. Fõbb mûvei: Az ember árnyékában 1975, A csimpánzok: Élõ kapcsolat az "ember" és a "vadállat" között 1992.


Mihail Szergejevics GORBACSOV

Orosz reformpolitikus, látnok. A Nemzetközi Társadalom és Politika Kutatási (Gorbacsov) Alapítvány elnöke, az egykori Szovjetunió volt elnöke. 1990-ben Nobel-békedíjjal, 1992-ben Ronald Reagan-szabadságdíjjal és Albert Schweitzer vezetõi-díjjal tüntették ki. Fõbb mûvei: Peresztrojka: Átalakítás és új gondolkodás 1987, Nehéz döntések évei (The Years of Hard Decisions) 1993 .


GÖNCZ Árpád

Író. Számos díjat kapott emberi és irodalmi eredményeiért.Mint fordító és szabadúszó szerzõ többek közt a József Attila és a Premio Mediterraneo díj tulajdonosa. Egy regény, egy novella-gyûjtemény, és számos színdarab szerzõje; közülük a következõ kötetetek angolul is megjelentek: Magyar Médeia, a Pesszimista komédia és a Perszephoné. Száznál több mûvet fordított magyarra fõként angol és amerikai szerzõktõl. Jelenleg a Magyar Köztársaság elnöke.

Otto Herbert HAJEK

Szobrász és festõ. Mûvészi és elméleti munkáiban az emberi létezés értelmét, és azt kutatja, hogyan integrálódik a mûvészet nyilvános helyeken. Kiállításai és elõadásai a világ minden részén arról tanúskodnak, hogy véleménye szerint az ember alapvetõ joga, hogy esztétikusan formálja környezetét. Otto Herbert Hajek mûvészi és esztétikai munkái nagyban befolyásolják a nemzetközi mûvészeti mozgalmakat és találkozókat. Számos díj és kitüntetés tulajdonosa. A mûvész szociális felelõssége a központi témája A mûvészet közösségteremtõ ereje címû életrajzának.

Václav HAVEL

Drámaíró, látnok. Színdarabjait az egész világon játszák, könyveit több nyelvre lefordították. Angolul is megjelentek a következõ mûvei: Levelek Olgának, A béke megtörése. 1977-ben Václav Havel volt a Charta 77 nevû emberi jogi kezdeményezés egyik alapítója és három szószólóinak egyike.1987-ben írta egyik legfontosabb esszéjét: Az erõtlenek ereje címmel. Több kitüntetés és díj tulajdonosa, köztük szerepel a: Európai Irodalmi-díj (Ausztria 1968), az Indira Gandhi-díj (India 1994). Václav Havel jelenleg a Cseh Köztársaság elnöke.


Miklós JANCSÓ

Magyar filmrendezõ. Több díjjal tüntették ki: Cannes-i életmûdíj 1979, a Magyar Népköztársaság kiváló mûvésze, Kossuth-díj 1973. Leghíresebb filmjei: Szegénylegények, Így jöttem, Csillagosok katonák, Fényes szelek, Allegro Barbaro és több film az olasz TV számára.


Pir Vilayat INAYAT KHAN

Szellemi vezetõ, elõadó. A meditáció úttörõ veteránja, munkájában találkozik nyugat és kelet. Pir Vilayat Inayat Khan egyesíti a miszticizmust és a kézzelfoghatót, az eksztázist és az intellektust, az aszkétizmust és az eredményességet. Vezetõ kutató a hagyományos iskolák meditációjának összehasonlító módszereiben, melyeket korszerûsít, hogy megfelelhessenek a mai ember és kor kívánalmainak. Rávilágít gondjainkra, és arra az útra, amit választhatunk, hogy megvalósítsuk életcélunkat. Hangsúlyozza a lélektan, a tudomány és a zene közös lényegének megértésünkre, személyiségünkre, és motivációinkra gyakorolt hatását a mindennapi életben. Az Egyetemes Szufi Rend szellemi vezetõje.


KOBAYASHI Ken-Ichiro

Karmester. 1970-ben megnyerte a japán Nemzetközi Karmesterversenyt, és azóta meghívott karmesterként rendszeresen dirigálja a nagyobb japán zenekarokat. Nemzetközi karrierje 1974-ben, a Magyar Rádió és Televízó által rendezett Nemzetközi Karmesterverseny elsõ díjával kezdõdött. 1986-tól a Magyar Állami Hangversenyzenekar zeneigazgatója volt. Jelenleg pedig a zenekar örökös elnök-vezénylõ karmestere.


Gidon KREMER

Hegedûmûvész. Kremert világszerte mint generációja egyik legeredetibb, legtehetségesebb mûvészét tisztelik. Számos nemzetközi kitüntetéssel jutalmazták, köztük a brüsszeli Erzsébet királynõ verseny, és a moszkvai Csajkovszkij verseny elsõ díjával. A Kremerata Musica megalapítója, azé a zenefesztiválé, amely a világ minden tájáról meghív zenészeket, hogy fesztelen légkörben, a felfedezés és kommunikáció jegyében muzsikáljanak együtt. Ez a fesztivál Gidon Kremer hitének valóra váltása, miszerint a zenének sem nyelv, sem kultúra nem szabhat határt.


MARTON Éva

Az operaélet egyik legnagyobb szopránjaként ünnepelt énekesnõ, a világ szinte minden jelentõs operaházában fellépett már. Jól ismert kivételes képessége, mely egy rendkívül széles repertoár gazdag és erõteljes hangú elõadását teszi lehetõvé. Egyaránt otthonos Verdi és Puccini olasz drámai repertoárjában, valamint Wagner és Strauss német szerepeiben. Wagner Gyûrû-jében Brunhilda egyik leghitelesebb elõadója, Marton Éva a világ egyik leggyakrabban rögzített elõadómûvésze, több mint húsz teljes opera-felvétellel, számos szóló-elõadás és ária lemezzel, szimfonikus munkákkal.


Zubin METHA

Karmester. Tizenhárom éven keresztül - tovább, mint bármely más zeneigazgató a zenekar legújabb történetében - volt a New Yorki Filharmonikusok zeneigazgatója ez idõ alatt több, mint ezer koncerten vezényelt. 1981-ben az Izraeli Filharmonikusok élethossziglani zeneigazgatójává nevezték ki. A világ legnagyobb zenekaraival koncertezik vendégkarmesterként, a Londoni-, Bécsi-, és Berlini Filharmonikusok dirigenseként, a Covent Garden Királyi Operaházban, és a bécsi Staatsoperben. Számos kitüntetése mellett megkapta a Bécsi Filharmonikusok Tiszteletgyûrûjét, és a Hans von Bulow-díjat. Zubin Metha az egyetlen nem-izraeli, aki megkapta az Izrael-díjat.


Yehudi MENUHIN

Hegedûmûvész és karmester. Lord Menuhin, amellett, hogy világszerte nagyrabecsült, kiváló muzsikus, éppúgy elismert, elkötelezett humanista, ezt példázza a fiatalok iránt tanusított érdeklõdése és munkája is. 1960-ban elnyerte a Nehru Békedíjat a nemzetközi megértésért, 1992 óta a Unesco jószolgálati nagykövete. 1977-ben Lord Menuhin Gstaadban, az évenként megrendezésre kerülõ Menuhin Zenefesztivál színhelyén, megalapította Nemzetközi Zeneakadémiáját fiatal vonósmûvészek számára. Számos felvételén, mozi- és videófilmeken túl nagy sikert ért el The Music of Man (Az Ember Zenéje) címû könyvével, melybõl egy hasonnevû televíziós sorozat is készült.


Edgar MITCHELL

Az Apolló ûrhajó asztronautája, író, kutató. Edgar Mitchell volt a hatodik ember, aki járt a holdon, és azóta egyfolytában a misztikus tapasztalat és az emberi tudatosság mélyebb, jobb megértésén munkálkodik. Az Ürkutatási Intézet alapítója, és az Ûrkutatók Egyesületének egyik alapítója, valamint a The Way of the Explorer (A felfedezõ útja) c. könyv szerzõje.


Edgar MORIN

Filozófus, antropológus. Filozófiai, történelmi, és szociológiai kutatásainak központjában az egyének és azon komplex egészek bemutatása áll, melyekben az egyének élnek. L'Esprit du Temps (Az idõ szelleme) címû könyve a kortárs szociológiai kutatás mérföldköve. Korunk alapvetõ problémáinak megoldását egy diagnózis és egy erkölcsi szabályrendszer kidolgozásában, valamint gondolkodásunk megújításában látja. Edgar Morin több díjat és kitüntetést kapott, mint amilyen a Commandeur de l'Ordre des Arts et de Lettres és a Prix Media-díj.


Robert MULLER

Globalista és oktató. Világszerte ismert szerzõ, aki a világról és az ENSZ-rõl ír és ad elõ. A globális oktatás atyjaként tisztelik, World Core Curriculum-ja (Világmag Tanterve) világszerte egyre több iskolában nyert bevezetést, és a Robert Muller iskolák oktatási kereteként szolgál. 1989-ben megkapta a Unesco Békeoktatás díját, 1994-ben pedig az Eleanor Roosevelt Jövõkép Embere díjat. 16 éve tartó ENSZ karrierje alatt a három fõtitkár közvetlen munkatársaként dolgozott. Jelenleg az ENSZ által alapított costa rica-i Béke Egyetem tiszteletbeli rektora.


Ute-Henriette OHOVEN

Az Unesco Különleges Nagykövete. A Szükséget Szenvedõ Gyermekek elnevezésû Unesco program felelõseként több pénzt gyûjtött e tevékenységre, mint bárki más az Unesco történetében. Különbözõ terveket finanszíroz, például a négy "Béke Sziget" tervet, ahol 3200 szomáliai gyermek nyer elhelyezést, és segíti a mexikói és guatemalai utcagyerekeket is. Ohoven asszony elnyerte az Német Szövetségi Köztársaság Érdemrendjét, és az ENSZ arany Picasso érmét.


Gillo PONTECORVO

Neves olasz filmrendezõ, számos díj és kitüntetés tulajdonosa. Gillo Pontecorvo az olasz kulturális élet kimagasló személyisége, több éven át volt a Velencei Filmfesztivál elnöke.


Rúhiyyih RABBANI

Szellemi vezetõ. A Bahá'i Hit vezetõ személyiségeként az elmúlt három évtized alatt Rabbani asszony számos államfõ, elnök, és más világszerte ismert személy vendége volt. Bejárta az egész világot, 1975-ben saját expedíciót szervezett a dél-amerikai bennszülöttek felkeresésére, felhajózva az Amazonas folyón. Elkötelezett ökológus, a World-Wide Fund for Nature (WWF- Világalapítvány a Természetért) támogatója. Számos nemzetközi konferencia jelentõs elõadójaként Rabbani asszony idejét és energiáját a Bahá'i Hit létfontosságú elveinek, a béke, az ökumenizmus, és a globalizmus elvének szenteli.


Jean-Pierre RAMPAL

Fuvolamûvész, karmester. A mai "fuvola-virágzás" atyjaként ismerik. Õ volt az elsõ fuvolamûvész, akire világszerte ugyanúgy felfigyeltek, mint a zongora- és hegedûvirtuózokra. Számos elõadásával, felvételével, bemutatójával, felújításával, és átiratával kiemelkedõ szerepe volt a fuvola 18. századi rangjának visszaállításában. Jean-Pierre Rampal a világ jórészt minden jelentõs zenekarával játszott már. Számtalan díja közt szerepel a Leonie Sonning díj, a francia Trophée des Arts díj, és a japán Szent Kincs Rendje is.


Joseph ROTBLAT

Fizikus. A Londoni Egyetem örökös professzora. A Russel-Einstein Kiáltvány (1955) egyetlen életben levõ aláírója. Ez a Kiáltvány összehívta a különbözõ politikai nézeteket valló politikusokat, hogy milyen veszélyt jelent az emberi civililzációra a termonukleáris fegyverek bevezetése. A Pugwash Mozgalom egyik alapítója (1957). A tudomány és világ problémákról tartott Pugwash konferenciák fõ célja a nukleáris fegyverek betiltása az egész világon. Legutóbbi könyvének címe: A Nuclear -Weapon-Free World - Desirable? Feasible? (Nukleáris fegyvermentes világ. Kívánatos? Megvalósítható?
Rotblat professzor 1992-ben megkapta az Albert Einstein-békedíjat, valamint 1995-ben a Nobel-békedíjat.


Peter RUSSELL

Jövõkutató, tanácsadó, író. Videói, köztük a The Global Brain (A globális agy) és a The White Hole in Time (Fehér lyuk az idõben) azt mutatják, hogy Peter Russellt jelenleg az emberiség elõtt álló legnagyobb evolúciós kihívás aggasztja. Legismertebb könyvei: The Brain Book (Az agy könyve) és a The Creative Manager (A kreatív manager), legújabb könyvének címe: The White Hole in Time: Our Future Evolution and the Meaning of Now (Fehér lyuk az idõben: Jövõnk evolúciója és a most jelentõsége).


Karan SINGH

Szellemi vezetõ. Az indiai kultúrális hagyomány mély ismeretével, a nyugati irodalom és civilizáció széleskörû megvilágításával, Karan Singh-et kivételes gondolkodóként, szerzõként, és vezetõként ismerik Indiában és azon kívül. Megbecsült szónokként a filozófiáról, a kultúrárol, a politikáról, és a környezetrõl ad elõ. Kivételes pályafutása alatt Karan Singh az indiai kormány Egészség és Családtervezési, valamint Mûvelõdési és Közoktatási minisztere is volt. Jelenleg a Megértés Templomának elnöke, egy nemzetközi vallásközi szervezeté. Tagja az Unesco Nemzetközi Bizottságának a 21. századi Oktatásért. Az Auroville Alapítvány elnöke, és az Új Delhi-i Nemzetközi Tudományos, Kulturális és Tudatosság Központ elnöke.


Sir Sigmund STERNBERG

Ökumenikus vallási vezetõ. A Sternberg Központ alapítója, mely Európa legnagyobb zsidó kulturális központja. 1977-tõl a Három Hit Fórum (Keresztény, Zsidó és Mohamedán Központ) társ-alapítója. Sir Sigmund Sternberg több díjat kapott különbözõ országokban a vallások közötti kommunikáció elõsegítéséért. 1985-ben második János Pál pápa lovaggá avatta a katolikus-zsidó párbeszéd elõmozdítása terén kifejtett tevékenysége elismeréseként. 1993-ban a chicagoi Világ Vallások Parlamentjénél õ kezdeményezte a Világ Vallási Tanácsának megalapítását. Az Essexi Egyetem és a Nyitott Egyetem tiszteletbeli doktora.


Liv ULLMANN

Színésznõ, rendezõ. Világszerte elismert film-, és színpadi színésznõ, filmrendezõ, sikerkönyvek szerzõje, az International Rescue Committee (IRC) (Nemzetközi Megmentési Bizottság) nemzetközi alelnöke, és 1980 óta az Egyesült Nemzetek Gyermekalapjának (Unicef) jószolgálati nagykövete. Ingmar Bergman filmjeiben vált világhírûvé, számos színészi díjat kapott. A New York-i filmkritikusok többször tüntették ki a legjobb színésznõnek járó díjjal,mint korának bármely más színésznõjét. Jelenleg második filmjét rendezi. Changing (Változás) címû könyve, melyet huszonnégy nyelvre fordítottak le, azt bizonyítja, hogy Liv Ullmann kivételes képességû, komoly író is. A társadalmi ügyekért való munka most fontosabb számára, mint saját karrierje. 1981-ben megkapta az ENSZ Ezüst Békeérmét.


Peter USTINOV

Színész, író. Sir Peter világszerte elismert színész, producer, rendezõ, regényíró, és színpadi szerzõ. Ugyanilyen jelentõsek emberbaráti cselekedetei a Unicef jószolgálati nagyköveteként. Munkája huszonöt éve felbecsülhetetlen értékû segítség a segély-alap növelése, és a média közvetítette események terén. Sir Peter több könyvet, színdarabot, forgatókönyvet írt, rendezett filmeket, szindarabokat, operákat és több, mint 35 filmben szerepelt. Több díjat nyert, köztük két Oscar-t, három Emmy-t, és a Nagy Britannia-i Írók Szövetségének díját. Sir Peter egyik legfontosabb célkitûzése az életben, annak elõsegítése, hogy a mûvészet útján találkozzanak az emberek, felépüljön a barátság hídja nyugat és kelet, észak és dél között. 1993-ban megkapta a Unicef Kiváló Szolgálatért Érmét.


VIGDÍS FINNBOGADÓTTIR

Vezetõ és oktató. Az elsõ nõ a történelemben, akit alkotmányos államfõvé választottak. Izland elnökeként Vigdís asszony a nemzet azonosságtudatának és integritásának megerõsítésén munkálkodott, különös tekintettel a nemzet nyelvére, egyedi és megkülönböztetett kultúrájára, fiatalságára, földjére. A volt elnökasszony jelenleg nagy figyelmet fordít az izlandi gyermekek és ifjúság ügyére, elsõsorban az oktatásra. Az izlandi Gyermekmentõ Egyesület alapító tagja és védnöke, számos tiszteletbeli doktorátus tulajdonosa. Rendkívüli színházszeretetének köszönhetõen Vigdís Finnbogadóttirt a Rejkjaviki Színháztársaság igazgatójává nevezték ki, és igazgatóságának nyolc éve különleges bátorítást jelentett az izlandi drámaírók számára.


Richard von WEIZSÄCKER

Vezetõ és globális aktivista. Berlin egykori fõpolgármestere, és a Német Szövetségi Köztársaság egykori elnöke. Jelenleg a mai társadalom fejlesztésének, Németország egyesítésének és az egységes Európa megvalósításának szenteli idejét és tehetségét. Egész munkásságával a jövõ demokráciájának megõrzésén munkálkodik.


Elie WIESEL

Író. Életének legnagyobb részében az elnyomott emberek oldalán dolgozott. A Holocaust személyes megélése arra vezette, hogy tehetségét íróként, tanárként, elbeszélõként az emberi jogok és a béke megvédelmezésének érdekében használja szerte a világon. Elnyervén az 1986-os Nobel-békedíjat, feleségével megalapította az Elie Wiesel Alapítványt az Emberiségért, azt a fórumot melynek keretében az emberiség sürgetõ erkölcsi kérdéseit tárgyalják meg. Alapító elnöke a párizsi központú Kulturák Univerzális Akadémiájának, harmincnál több mûve számos díjat nyert; a The Fifth Son (Az ötödik fiú) például Párizs városának irodalmi nagydíját kapta meg. Elie Wiesel jelenleg a bostoni egyetem bölcsész-professzora.


Betty WILLIAMS

Békeharcos, humanista, 1976-ban Mairead Corrigan-Maguire-val megosztott Nobel- békedíjat kapott szülõföldjén, Észak-Írországban az erõszak felszámolásáért végzett munkásságáért. Betty Williams A béke követeinek közössége elnevezésû egyesület alapítója, valamint alapító elnöke az floridai székhelyû Globális gyermekalapítványnak. Betty Williams szerint a Nobel-békedíjat nem azért adják, amit az ember tett, hanem azért, amit a jövõben tenni fog. Húsz éve, más Nobel-díjasokkal együtt az egész világot beutazva próbál segíteni ott ahol a gyermekek és a béke veszélyben forog. Munkásságáért megkapta a Schweitzer Bátorság Díjat és a Martin Luther King Jr. kitüntetést. Betty Williams jelenleg az Ázsiai Demokrácia Intézetének és az Együttérzéssel a Gyermekekért Világközpont elnöke. Ez utóbbi non-profit szervezetet 1997-ben, Floridában alapította és szeretné, ha a világon mindenütt létrejönnének ilyen központok.

Muhammad YUNUS

Szociális aktivista. A Grameen Bank (Dhaka, Bangladesh) alapítója és igazgatója. Ez a bank 2.1 millió embernek, nagyrészt nõknek nyújtott, átlag 120 dollár értékû mikrohitelt, a szokásos anyagi garancia megléte nélkül.
Ez az újszerû, forradalmi bankrendszer a világ különbözõ részén elõsegítette a vidéki, földnélküli lakosság munkahelyteremtését, valamint szociális, és gazdasági fejlõdését.
Muhammad Yunus professzor századunk egyik nagy szociláis reformere.