logo


Röviden a Budapest Klubról

Az 1992/93-ban alapított Budapest Klub olyan nemzetközi, non-profit szervezet, melynek tagjai globális vagy helyi szinten végzett munkájuk révén valamennyien elkötelezték magukat az emberiség jövõje mellett. Világhírû személyiségekbõl és lelkes, tevékeny fiatalokból álló tagságával, regionális központjaival, változatos projektjeivel a Klub különleges szerepet tölt be: lehetõséget nyújt elõrelátó és erkölcsi felelõsséget érzõ egyének és szervezetek számára, hogy erõiket összpontosítva együtt birkózzanak meg a XXI. század hajnalán az emberiségre váró társadalmi, gazdasági és ökológiai kihívásokkal.

A küldetés

A Budapest Klub célja, hogy támogassa és elõsegítse egy olyan világméretû mozgalom kialakulását, melyet már nem a növekedés korlátaiban való gondolkodás, hanem az emberiség evolúciós esélyeinek felismerése jellemez. A Klub ezt az alapvetõ célkitûzést több, erõsen összpontosított és koordinált, mégis önállóan irányított projekten keresztül igyekszik megvalósítani, tagjai, követei, kurátorai és a világ minden részén megtalálható regionális központjainak aktív részvételével és tanácsadásával.

Ahogy Einstein mondta: “Egy problémát nem lehet ugyanazzal a gondolkodásmóddal megoldani, mely a problémát elõidézte." A problémák, melyekkel ma szembe kell néznünk fõleg abból erednek, hogy gondolkodásmódunk és tetteink elmaradnak a kor követelményeitõl. Már nem cselekedhetünk a múlt logikája szerint, az elaprózott, rövidtávú problémamegoldások ideje lejárt. Új szemléletmódra van szükség. Meg kell értenünk a megváltozott élet, a politikai és az üzleti világ globális és helyi összefüggéseit és azokat az értékeket és elsõbbségeket, melyek az elkövetkezõ XXI. századot jellemzik. Ehhez elengedhetetlen a mûvészek, írók, szellemi vezetõk és más nagy rálátással és kreativitással rendelkezõ személyek segítsége. Közös jövõnk egyik legfontosabb, mégis mindmáig kiaknázatlan erõforrása a kreativitás és a belsõ rálátás.

A Budapest Klub azért jött létre, hogy megoldja ezeket a problémákat. A Klub tagjai és támogatói kimagasló kreativitású és szellemiségû, jelentõs teljesítményeket nyújtó személyek, akik nevüket és energiájukat korunk legfontosabb feladatának szolgálatába állítják: egyéni és kollektív tudatosságunk kifejlesztése és a jelen követelményeinek megfelelõ korszerûsítése.

A tagság

A Budapest Klub ötven világszerte ismert tiszteletbeli tagja közt található többek között (ABC sorrendben): Csingiz Ajtmatov, Maurice Béjart, Arthur C. Clarke, Õszentsége a dalai láma, Solti György, Liv Ullmann, Peter Ustinov, Elie Wiesel, Betty Williams.

Az ötven kreatív tag fõként fiatal mûvészek, írók, tervezõk és más kreatív személyek közül kerül ki. Ehhez társul a planetáris tudat regionális központjainak ugyancsak elkötelezett és kreatív tagsága: San Francisco-ban, Maryland-ben, Monterrey-ben (Mexikó), Auroville-ben (India), Guardea-ban (Olaszország), Helsinkiben, Párizsban, Bécsben, Budapesten, Moszkvában, Fukuoka-ban (Japán) és San Paoloban.

A tevékenység

A Budapest Klub tevékenységei motiválják és megkönnyítik az egyének, közösségek, intézmények és vállalatok számára egy újfajta érzékenység, mélyebb belsõ rálátás és idõszerûbb értékek kialakulását. Ezen tevékenységek megvalósítását elõsegítik a Budapest Klub székhelyei és nemzetközi szervezetei, az etikus alapon nyugvó multimédia mûsorokat készítõ, londoni székhelyû Global Vision Network, és a Klub regionális központjai.

A Projectek

 • “A planetáris tudat kiáltványa" melyet a dalai láma és több neves személyiség írt alá.
 • “Planetáris tudat díj" . A világdíj és a nemzeti díj minden évben a világ legjelentõsebb kulturális fõvárosaiban kerül kiosztásra.
 • TV, video, fotó és multimédia sorozatok és kiállítások. A “Universal Couch" project, Horst Wackerbarth-tal közösen, a planetáris gondolkodásban kimagasló személyek portréit készíti el.
 • Nemzetközi párbeszédek “Átmenet egy globális társadalomba" címmel, melyek évente kerülnek megrendezésre a Landegg Academy (Svájc) és a University of Maryland (USA) egyetemmel közös szervezésben.
 • Szemináriumok “A béke-újságírás" témájáról. Átfogó jelentések és közlemények a berlini Nemzetközi Béke Kollégiummal közös szervezésben.

  Jelenlegi tevékenység

 • A Global Vision Network media mûsorai; tanácsadói, támogatói szolgáltatásai.
 • Évente megrendezésre kerülõ Világtalálkozók (1996 Budapest, 1997 Párizs, 1998 Strasbourg, 1999 Weimar)
 • “A béke építése a kultúra révén": az egész világot behálózó planetáris tudat regionális központok projectjei és tevékenységei.

  Elõkészületben

 • “Az evolúció esélyei": az evolúció élenjáró gondolkodóinak szimpóziuma és párbeszédei a “Weimar 1999, Európa kulturális fõvárosa" címû program keretében.
 • “Nemzetközi média-fórum az evolúciós felelõsségrõl" a “Weimar 1999, Európa kulturális fõvárosa" program keretében.

  A szervezet

  A Budapest Klub szervezeti felépítése: az eredeti székhely Budapest, valamint a közelmúltban megalakult a londoni székhelyû Nemzetközi Budapest Klub (programiroda Düsseldorf). A Budapest Klub száz választott tagja mindkét szervezetben tevékenykedik.

  A Budapest Klub (Magyarország) tisztségviselõi: az elnök, az elnökség tagjai és az elnökhelyettes. A Nemzetközi Budapest Klub tisztségviselõi: az elnök, két alelnök és egy ügyvezetõ igazgató. A Klub mindkét titkárságának munkáját segíti a közös munkacsoport és a nemzetközi tanácsadó testület.

  A Nemzetközi Budapest Klub igazgatótanácsának tagjai: a globális követek, akik egyben a nemzeti vagy regionális kuratóriumok vezetõi. Ezek a kuratóriumok hagyják jóvá a projecteket és finanszírozzák az európai, ázsiai, Észak- és Dél- amerikai planetáris tudat regionális központjainak tevékenységeit.