BOCS Homepage  A teljes szöveg.

Bulányi György: Erény-e az engedelmesség?

Tartalom

`I. Az engedelmesség fogalma`

1. Embernek engedelmeskedés
2. Hallgatni valakire vagy engedetlennek lenni
3. Az engedelmesség bűnétől csak az engedetlenkedők válthatják meg a világot
4. A nagykorú ember Istennek nem "engedelmeskedik", hanem hallgat a meggyőződésére vagy meghasonlik önmagával
5. Alkalmazkodás, ráhallgatás, elviselés - a társadalomban
6. Eredményeink összefoglalása

`II. A meggyőződés avagy az engedetlenség Országa`

7. A jézusi közösség és a kiváltságokat nem ismerés
8. A Szentháromságban nincsen engedelmeskedés
9. Megtestesülés és engedetlenség
10. Egyenlő felek kölcsönös engedékenysége
11. A gyermeket azért engedelmeskedtetjük, hogy megszűnjön engedelmeskedni
12. A parancsokat adó kisközösség ellentmondás
13. Az engedelmesség nélküli kisközösség egysége
14. Nagyobb szeretet, nagyobb pluralitás
15. Az engedelmeskedés lehetetlenné teszi a keresztények egységét

`III. Az engedelmesség-alárendelődés Jézus ajkán`

16. Az újszövetségi szókincs
17. A hallás a Szentháromság világán belűl
18. Az ember hallgat az Istenre
19. Az ember hallgat az emberre
20. Jézus elutasítja az engedelmességet

`IV. Az engedelmesség-alárendelődés Szent Pálnál`

A. Páli alapállás: vannak felsőbbségek!

21. Pál gondolat- és stílusvilága
22. A Fiú alá van rendelve az Atyának
23. Jézus népe nem ismeri a félelmet; az uralkodók viszont félnek
24. Pál továbbviszi a múlttól kapott félelem-hagyományt
25. A férfi feje az asszonynak

B. Család

26. A férfi szeret, a nő pedig alárendeli magát
27. A jézusi szemlélet és a húsvét utáni kérügma
28. A gyermekek alá vannak rendelve szüleiknek

C. Társadalom

29. Jézus és a rabszolgaság
30. A keresztény rabszolgatartó
31. A páli kérügma nem abszolutizálható
32. Nem igazoljuk a társadalmi igazságtalanságokat azzal, hogy nem szállunk szembe a gonosszal!

D. Államhatalom

33. Jézus és az államhatalom
34. Hegyibeszéd és Róm 13,1-7
35. Jézus apolitizmusa
36. Jézus népének teológiája

E. Egyház

37. Pál az egyházban senki embernek nem engedelmeskedik
38. Kísértés az engedelmeskedtetők és engedelmeskedők két osztályára

`V. Ígérsz-e engedelmességet nekem és utódaimnak?`

39. Az engedelmeskedés kontraszelektív
40. Az engedelmeskedés elhalása
41. Hűséges maradok a meggyőződésemhez
42. Imádság